Nya Slussen i Stockholm

Slussen är efter över 80 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Nya Slussen ger bättre framkomlighet för kollektivtrafik, gående och cyklister och skapar en ny mötesplats i centrala Stockholm. Översvämningsriskerna i Mälardalen är i dag oacceptabelt stora. När Slussen byggs om ges en möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet – det vill säga göra det möjligt att tappa ut större mängder vatten ur Mälaren till Östersjön. Därigenom minskar risken för översvämningar i hela Mälardalen och dricksvattnet säkras för cirka två miljoner människor i Mälardalen.

OECD lyfter fram klimatanpassningen av Slussen i sin rapport ”Climate-resilient infrastructure. Getting the policies right”. Projekt Slussen uppmärksammas för den digitaliserade och maximalt utnyttjade BIM-processen. Stora delar av anläggningen byggs utifrån digitala modeller.

Pressbild: slussenexpo.se