Nya tunnelbanan i Stockholm

Ny tunnelbana behövs eftersom Stockholm växer kraftigt. Befolkningen i Stockholms län växer med cirka 35.000 personer per år och väntas ha 2,6 miljoner invånare 2030.

Här finns en tredjedel av landets arbetsmarknad och här skapas en tredjedel av landets ekonomiska tillväxt. Utbyggd kollektivtrafik behövs för att regionen ska kunna fortsätta att växa även i framtiden. Ny tunnelbana är en viktig del i detta.

Besluten om utbyggnad av tunnelbanan är resultatet av den så kallade Stockholmsförhandlingen 2013. Här deltog Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad, Järfälla kommun, Stockholms läns landsting och förhandlare från regeringen.

Sammanlagt ska nästan två mil ny tunnelbana, 11 nya stationer och en ny depå byggas. Det är Region Stockholm som är ansvariga för att bygga ut tunnelbanan. Förslaget som tagits fram är också utformat för att möjliggöra ett stort antal nya bostäder i regionen. Inom Stockholms stad beräknas det bli cirka 46.000 nya bostäder i samband med att tunnelbanan byggs ut. Sammanlagt i Stockholms stad, Solna stad, Järfälla kommun och Nacka kommun ska 78.000 nya bostäder byggas i anslutning till tunnelbanan.

Foto: SLL