Structor Projektutveckling AB erbjuder kvalificerade ledningstjänster, rådgivning och kunskap inom våra fyra områden.

Fastighetsbildning

 • Fastighetsbildning
 • 3D-bildning
 • Ledningsrätt
 • Marklösen
 • Fastighetsrätt
 • Gemensamhetsanläggningar

Stadsutveckling

 • Förstudie
 • Program
 • Tillstånd
 • Avtal
 • Exploaterings- och genomförandefrågor
 • Projekt- och processledning

Fastighetsutveckling

 • Förstudie
 • Lönsamhetsanalys
 • Projektuthyrning
 • Avtalsförhandling
 • Affärskoncept
 • Due Diligence

Affärsutveckling

 • Processutveckling
 • Kvalitetsutveckling
 • Strategier för offentlig fastighetsverksamhet
 • Strategier och styrdokument i samhällsbyggnadsprocessen

Möjligheter i tidiga skeden

Vi genomför strategiska utvecklingsplaner och identifierar kritiska framgångs- och riskfaktorer i tidiga skeden. I samråden med myndigheter, intresseorganisationer, enskilda berörda och sakägare fungerar vi som drivande eller stödjande part beroende på vad våra kunder önskar.

Vi erbjuder lednings- och samordningstjänster i tidiga skeden för infrastruktur-, och samhällsbyggnadsprojekt, exploateringsprocesser, plan- och tillståndsprocesser och även specialistkompetens inom fastighetsrätt och fastighetsbildning.

Vi visar på projektets samtliga möjligheter och skapar i samförstånd med våra kunder genomförbara effektiva lösningar. Genom att sätta fokus på de tidiga skedena, skaffa ett helhetsgrepp på projektet och dess omvärld, kombinera djup kompetens från både tidiga skeden och genomförandet minskar riskerna i projektet och effektiviteten ökar. Vi belyser projektets möjligheter och risker innan spaden sätts i backen.

Finns på flera orter

Förutom i Stockholm finns vi även i Västerås, Uppsala och Visby. Från dessa orter täcker vi in och verkar över hela landet.

Våra medarbetare

Våra projekt

Här finns vi

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 74 67
Vd Niclas Sandberg
Se karta

Visby

Strandgatan 1
SE-621 57 VISBY
Telefon: +46 706-93 03 67
Ansvarig Peter Stenberg
Se karta

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Niclas Sandberg
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Niclas Sandberg
Se karta