Med infrastruktur menas fysiska anläggningar för kommunikationer i samhället; transport såsom väg och spår, försörjning (kraft/energi, VA mm), men också annan kommunikation (fiber, master för datatrafik mm).

Vi har stor erfarenhet av flera typer av Infrastrukturprojekt. Vi arbetar med projektledning och samordning i både planerings- och genomförandeskede i olika typer av Infrastrukturprojekt. Vi säkrar rådighet inför byggande av b.la. väg, järnväg och utbyggnad av ledningsnät. Vi bidrar med fastighetsrättslig kompetens och genomför nödvändiga utredningar samt arbetar med att identifiera, förhandla och upprätta nödvändiga avtal. Vidare hjälper vi till med de fastighetsrättsliga processer och tillstånd som kan bli aktuella för projektets genomförande.

Våra tjänster inom infrastruktur

Våra projekt

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta