Inom infrastruktur arbetar vi på uppdrag av privata och offentliga beställare med fastighetsrättslig kompetens och med att identifiera, förhandla och upprätta nödvändiga avtal. Det kan bl.a. handla om genomförandeavtal mellan berörda parter eller avtal som ska ligga till grund för fastighetsbildning såsom fastighetsreglering eller ledningsrätt mm. Andra avtal som kan bli aktuella är servitutsavtal och nyttjanderättsavtal.

Vi har en bred erfarenhet att upprätta allt från mindre omfattande avtal till mer komplexa avtal som till exempel reglerar omfattande genomförandefrågor. Vi hjälper även till med de tillstånd som kan bli aktuella för projektets genomförande.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta