Vi bidrar med fastighetsrättslig expertkompetens och rådgivning kopplat till samhällsbyggnads- och infrastrukturprojekt.
För särskilda fördjupningar och i tidiga skeden utför vi utredningar inför beslut kring fortsatt genomförande.
Vi upprättar handlingar, underlag och förhandlar avtal samt företräder våra kunder i lantmäteriförrättningar eller andra myndighetsprocesser.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta