Vi är specialister inom fastighetsbildning och fastighetsrättsliga frågor. Genom vår kompetens och långa erfarenhet hjälper vi våra kunder att nå en långsiktig och rättssäker lösning för sitt fastighetsinnehav.

Vi erbjuder analys och rådgivning inom fastighetsbildningsärenden såsom avstyckning, klyvning, fastighetsreglering, 3D-fastighetsbildning samt bildande av rättigheter som tex. servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar. Vi medverkar även i och bistår vid uppstart av nya samfällighetsföreningar. Genom utredning av olika fastighetsrättsliga lösningar tar vi fram underlag för fastighetsbildning. Vi arbetar även med att säkra markåtkomst i samhällsbyggnadsprojekt och upprätta nödvändiga fastighetsrättsliga avtal.

Våra tjänster inom

Våra projekt inom fastighetsbildning

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta