Ägarlägenheter bildas i Nya Råsunda, Solna

Centralt placerat och på historisk mark i Solna kommun intill Stockholm växer Nya Råsunda fram, platsen där Sveriges nationalarena en gång låg. Nya Råsunda blir en ny pulserande stadsdel i Solna med bostäder, kontor och torgstråk. Här har Peab bland annat byggt Pokalen – 56 moderna ägarlägenheter i varierande storlekar och utformning. Försäljning pågår och inflyttning påbörjas under kvartal 3, 2021.

Läs mer om Nya Råsunda och Pokalen på www.peabbostad.se/pokalen.

Structor hjälper till att genomföra lantmäteriförrättning angående bildandet av ägarlägenheter inom kvarteret Klacken i Solna. I lantmäteriförrättningen skapas 56 ägarlägenheter, en ägarlägenhetssamfällighet, flertalet servitut och gemensamhetsanläggningar. För att förvalta gemensamma anläggningar bildas en samfällighetsförening.

I Structors uppdrag ingår att ta fram det underlag som krävs för att genomföra bildandet av ägarlägenheter. Utöver det ingår även att företräda fastighetsägaren i hela lantmäteriförrättningen.

Bild: Peab