Fastighetsrättsliga frågor aktualiseras i en rad samband, inte minst inom samhällsbyggnadsprojekt och i samband med fastighetsbildning. Ofta krävs att fastighetsrättsliga avtal upprättas.

Vi arbetar med att identifiera, förhandla, upprätta och analysera diverse fastighetsrättsliga avtal så som avtalsservitut, arrendeavtal med mera. Vi har en bred erfarenhet att upprätta allt från mindre omfattande avtal till mer komplexa avtal som till exempel reglerar omfattande genomförandefrågor.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta