Ägarlägenheter och uppstart samfällighetsförening i Barkarbystaden

Barkarbystaden är en helt ny stadsmiljö med närhet till kommunikationer, kollektivtrafik och natur samt sjöar. Det är ett av norra Europas största och mes expansiva utvecklingsområden. I Barkarbystaden finns det bostäder, kontor, handel, restauranger, förskolor, skolor och en dynamisk stadsmiljö. I Barkarbystaden kvarter 18 har Hållbo (ett joint venturebolag som ägs av ByggVetsa AB och Bonnier Fastigheter AB) byggt 260 nya bostäder – varav 133 är ägarlägenheter och 127 hyresrätter. Lägenheterna är moderna och finns i varierande storlekar från 1 rok till 4 rok. Det finns ett fåtal lägenheter till salu. Inflyttning har påbörjats och sker fortlöpande.

Läs mer om detta projekt och ByggVestas övriga projekt på: www.byggvesta.se

I kvarteret är bottenvåningarna fyllda med lokaler och har en varierande utformningen. Det finns en privat och inbjudande gård som är belägen en våning ovan gatunivå och som har både lekmöjligheter, odling och möjlighet till umgänge.

Structor har hjälpt till att genomföra lantmäteriförrättning angående bildandet av ägarlägenheter. I lantmäteriförrättningen skapas 133 ägarlägenheter, en ägarlägenhetssamfällighet, flertalet servitut och gemensamhetsanläggningar. För att förvalta gemensamma anläggningar bildas en samfällighetsförening. Structor har hjälpt till att starta upp samfällighetsföreningen genom att utgöra den första styrelsen och driva arbetet i föreningen fram till första ordinarie stämma.

Foto: ByggVesta