För anläggning som tillgodoser behov för flera fastigheter, tex. en väg eller vatten- och avloppsanläggning, kan en gemensamhetsanläggning inrättas vilket görs inom ramen för en lantmäteriförrättning.

Gemensamhetsanläggningar förvaltas antingen direkt av delägarna av de deltagande fastigheterna, delägarförvaltning, eller genom en samfällighetsförening. När en samfällighetsförening bildas blir föreningens medlemmar de fastigheter som har del i gemensamhetsanläggningen.

Vi identifierar ert behov av att bilda gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar samt tar fram nödvändiga underlag som kan ligga till grund för lantmäteriförrättning. Vid delägarförvaltning hjälper vi till att ta fram driftavtal för den gemensamma förvaltningen. Vi bistår er även med uppstart och det löpande arbetet i er samfällighetsförening.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta