En fastighet kan bildas eller ändras genom olika fastighetsbildningsåtgärder så som fastighetsreglering, avstyckning och klyvning. Detta görs inom ramen av en lantmäteriförrättning.

Oavsett om ni vill ändra befintlig fastighet eller bilda nya fastigheter hjälper vi er att hitta en lämplig lösning. Detta gör vi genom att utreda befintliga förhållanden och ta fram förslag på fastighetsbildning. När den planerade åtgärden är vald tar vi fram underlag som utgör ansökan till Lantmäteriet. I efterföljande lantmäteriförrättning kan vi även medverka och företräda våra kunder genom hela förrättningen.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta