Inom stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås utvecklar Bostads AB Mimer och Bonava Sverige AB tillsammans kvarteret Förseglet. Totalt kommer det att uppföras ca 1.400 bostäder i flerbostadshus med en blandning av upplåtelseformer. Området kommer att ha gemensamma gator, garage, sopsugsanläggning och innergårdar som ska skötas och ägas gemensamt av fastigheterna inom Förseglet.

Försäljningar av fastigheter inom området sker löpande och nya aktörer tillkommer vilket ställer höga krav på samordning av bland annat indelning i fastigheter. De gemensamma anläggningarna är omfattande vilket innebär att utformning och beskrivning av blivande gemensamhetsanläggningar behöver utredas.

Structor Projektutveckling bidrar med kompetens inom fastighetsbildning och lantmäterifrågor.

Bild ovan: Hus B, Öster Mälarstrands allé. TOL Arkitekter