Vikarierande bolagsmätare, Besqab Projektutveckling

På uppdrag av Besqab Projektutveckling har Structor uppdrag som vikarierande bolagslantmätare, vilket innebär att självständigt vara ansvarig för de delar som berör lantmäteriförrättningar såsom ta fram ansökningar, avtal, överenskommelser och driva lantmäteriförrättningar och hantera samfällighetsföreningar. Uppdraget innebär även att vara behjälplig i planprocessen samt vara stöd åt projektledare och ekonomi. I uppdraget ingår även bland annat att ta att hjälpa till med upprättande av köpeavtal och andra avtal kopplade till interna transaktioner, ansöka om lagfart och hantera flytt av pantbrev.

Läs med om Besqab och pågående projekt på www.besqab.se

Foto: Besqab