Ägarlägenheter, 3D och uppstart samfällighetsförening i Legera, Hagstaden.
I växande Hagastaden kommer det att byggas 6 000 nya bostäder och 50 000 nya arbetsplatser. Hagastaden är en innerstadsel som binder ihop Stockholm med Solna. Här kommer det att finnas bostäder, kontor, torg, lekparker och restauranger.
I Legera Hagastaden bygger Besaqab 200 nya bostäder – varav 97 är ägarlägenheter. Lägenheterna och stadsradshusen är moderna och varierar i storlek och utformning. Det finns fortfarande bostadsrätter till salu. Inflyttning har påbörjats och sker fortlöpande.

Läs mer om Legera på: www.besqab.se/hitta-bostad/Stockholm/hagastaden/

Structor har hjälpt till att genomföra lantmäteriförrättning angående bildandet av ägarlägenheter. I lantmäteriförrättningen skapas 97 ägarlägenheter, 3D-fastighet för lokaler, en ägarlägenhetssamfällighet, flertalet servitut och gemensamhetsanläggningar. I och med att kvarteret består av både ägarlägenheter och bostadsrätter, så är det flera gemensamma ytor och funktioner för dessa, för vilka det skapats gemensamhetsanläggningar. För att förvalta gemensamma anläggningar bildas en samfällighetsförening. Structor har hjälpt till att starta upp samfällighetsföreningen genom att ta dels vara en del i styrelsen, dels som stöd för boendestyrelse.

Foto: Besqab