Till skillnad från traditionella fastigheter avgränsas tredimensionella (3D) fastigheter både horisontellt och vertikalt. Bildande av 3D-fastigheter kan bland annat aktualiseras när en byggnad innehåller flera olika ändamål så som bostäder och lokaler eller vid anläggande av tex. tunnlar.

En typ av 3D-fastighet är ägarlägenhet som enligt lag ska inrymma en bostadslägenhet.
Ägarlägenheter möjliggör ett mer flexibelt ägande, genom att det är möjligt att för juridiska personer att äga fastigheten samt då det är obegränsade möjligheter till uthyrning av lägenheten.

3D-fastighetsbildning kräver mer omfattande utredningar och detaljerade underlag för att kunna genomföras. Vid bildande av 3D-fastigheter krävs även att rättigheter såsom servitut och gemensamhetsanläggningar bildas vilket också utreds inom ramen för dessa uppdrag. Vi har en bred erfarenhet av att utreda möjligheter och ge förslag på 3D-fastighetsbildning.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta