Fastighetsrättsligt stöd i Kvarnholmen
På Kvarnholmen utvecklas en levande stadsdel bestående av bostäder, arbetsplatser, restauranger, handel, skola, natur, närhet till vatten och kultur. Stadsutvecklingen sker genom Kvarnholmen Utveckling AB, som är ett samarbete mellan JM, Peab och Folksam. Det ska byggas 3700 bostäder, tillskapas 500 arbetsplatser och finnas en grundskola för 700 elever på Kvarnholmen. Inflyttning sker mellan 2012 och 2040. Nya kajer och centrum byggs och det kommer finnas en strandpromenad runt Kvarnholmen som sträcker sig till Slussen. Till Kvarnholmen kan du ta dig med bil, buss, båt.

Läs mer om Kvarnholmen och dess utveckling på: www.kvarnholmen.com

Structor hjälper till som fastighetsrättsligt stöd till KUAB, vilket innebär att vi är ett stöd genom att svara på frågor, vara bollplank, bistår KUAB vid framtagande av nya detaljplaner och i genomförandet av gällande detaljplaner. Structor hjälper till med att ta fram avtalsservitut och andra avtal, göra fastighetsrättsliga utredningar, ta fram underlag för bildande av 3D-fastigheter, gemensamhetsanläggningar, servitut och andra lantmäteriförrättningar.

Foto: KUAB