Vi har en bred kompetens och en stor erfarenhet av att driva planprocesser för infrastruktur fram till antagande. Vår kunskap om politiska och myndighetsprocesser hjälper beställaren att fokusera på rätt frågor i rätt skeden och möjliggör därmed ett effektivt genomförande. Vi har en mycket god kännedom om frågor kopplade till plangenomförande och driver frågor kring planen och erforderliga avtal som krävs för att säkerställa planens genomförande.

Vi arbetar med:

  • Järnvägsplan
  • Vägplan
  • Detaljplan (för infrastruktur)

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta