Utbyggnad av tunnelbana från Stockholms city till Nacka

Blå tunnelbanelinje ska förlängas från Kungsträdgården i Stockholms city till Nacka med tre stationer inom Nacka kommun; Sickla, Järla och Nacka. Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) ansvarar för att planera, projektera och bygga tunnelbanan till Nacka på västra Sicklaön. Nacka kommuns tunnelbaneprojekt ansvarar för att Nacka kommun ska leverera förutsättningarna för att utbyggnaden ska kunna ske i enlighet med de avtal som kommunen ingått om finansiering, medfinansiering och genomförande av utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Överenskommelsen innebär också att kommunen åtagit sig att uppföra bostäder i tunnelbanans influensområde.

En järnvägsplan och detaljplan finns framtagna för tunnelbanan. På delvis samma geografiska yta och i direkt anslutning pågår framtagande av detaljplaner för att möjliggöra nya bostäder och en levande stad. Därför är samordningen i såväl interna som externa projekt och planer viktig. Kommunens mål är att bygga 13 500 bostäder, där 11 300 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser ska vara klara år 2035 och ytterligare 2 200 bostäder ska byggas till år 2040.

Läs mer om tunnelbanan till Nacka här

Structors uppdrag är att upprätta, förhandla och samordna avtal kopplade till tunnelbanans utbyggnad för Nacka kommun och att hantera fastighetsrättsliga frågor. Uppdraget innefattar även samordning med berörda närliggande projekt inom kommunen.

Karta: Region Stockholm
T-banekarta: nyatunnelbanan.se

Visionsbild av Semrén & Månsson/ZynkaVisual: Vy från Järla bro. Möjlig utformning av föreslagen ny bebyggelse med stationsbyggnad i Järla