Vi driver infrastrukturprojekt från tidiga skeden genom planprocesser och plangenomförande. Vi leder arbete och utredning kring markåtkomst vid lokaliseringsutredningar på uppdrag av offentliga och privata beställare. Vi har stor erfarenhet av politiska processer och beslut. Beroende på kundens behov går vi in som projektledare, projektledarstöd eller delprojektledare i olika typer av projekt.

Vi arbetar med:

  • Förstudier
  • Lokaliseringsutredningar
  • Planprocesser
  • Markåtkomst och rådighet

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta