Fastighetsutveckling av mark i Hedemora Brunna

I Brunna, ett par kilometer från Hedemora Centrum i Dalarna hittar vi ett markområde med ett flertal byggnader som ägs av Svea Ekonomi AB. Inom området finns idag en skola, förskola, en villa och flerbostadshus. Skolverksamheten är sedan ett tag tillbaka nedlagd. I ett nyligen godkänt planbesked från Hedemora kommun, kan marken nu planläggas för att skapa ett utökat bostadsområde med ett flertal andra verksamheter. Målet är att skapa ett levande område.

I Hedemora kommun råder det för tillfället stor bostadsbrist. Många medborgare står i bostadskö. Trots detta är det inte många fastighetsutvecklare som bygger nya bostäder för att lätta på bostadstrycket. När Svea Ekonomi tog över marken såg de en chans att utveckla fastigheten.

Tanken är att bygga ett bostadsområde med ca 60-70 nya bostäder utöver de ca 40 redan existerande bostäderna i området. Dessutom finns planer på att starta andra verksamheter i nuvarande skolbyggnad efter behov och förutsättningar, såsom äldreboende, förskola och träningslokaler. För att skapa bättre tillgänglighet till och från området, planeras det att bygga ut cykelväg från Hedemora centrum ut till Brunna.

Planbeskedet för planerad bebyggelse på mark och fastighet i Brunna blev godkänt av Hedemora kommun redan i februari 2020, men på grund av coronaläget under våren blev projektstarten framskjuten. Nu drar projektet igång och detaljplanen beräknas vara färdig i slutet av 2022. Structor Projektutveckling är ansvarig för projektledning och avtalshantering för den nya detaljplanens alla delar.

Foto: Structor