Vi har en stor och bred erfarenhet från hela samhällsbyggnadsprocessen med såväl privat som offentligt fastighetsägande. Med vår breda och djupa kunskap från de privata som det offentliga hjälper vi offentliga fastighetsägare, företrädesvis kommuner som inte har fastigheter som kärnverksamhet, med att utveckla strategier, ta fram styrdokument, bistå med rådgivning och mycket mer.

I en växande kommun ställs stora krav på robusta och effektiva system och processer för att klara nyinvesteringar samt strategier för vad kommunen ska äga respektive hyra eller låta marknaden sköta. För att skapa marknadsförutsättningar krävs konkurrensneutrala och genomtänkta ersättningssystem som fungerar för modernisering och nyproduktion av lokaler i samhällsfastigheter.

Våra tjänster inom affärsutveckling

Våra projekt

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta