Professionell och effektiv lokalförsörjning innebär att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt och hållbart inkl. ett ekonomiskt effektivt sätt. Med helhetssyn på lokalförsörjningen behöver samtliga inom organisationen samverka för verksamhetens bästa.
Det är viktigt att tydliggöra alla processer samt att klargöra roller och ansvar för lokalförsörjningens olika delprocesser.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta