I kommunens planering i en tillväxtkommun avseende lokaler för kommunens välfärdstjänster behöver det göras avvägningar för vad kommunen själv ska investera i och vad externa fastighetsägare kan investera kopplat till kommunens fastighetsstrategier. Vi erbjuder stöd och rådgivning i kalkyl- och beslutsunderlag.

För en privat fastighetsägare kontra en offentlig fastighetsägare såsom en kommun som tillhandahåller lokaler för egen verksamhet eller andra aktörer inom den kommunala verksamheten skiljer sig behovet av kostnadstäckning främst på tre områden. Risk, avkastning och kompensation för uteblivet momsavdrag.

En privat fastighetsägare strävar efter att säkerställa sin investering och fastighetsvärdet på en mycket kortare tidshorisont än den offentliga fastighetsägaren vilket kan ge upphov till skillnad i hyresnivåer.
Privata fastighetsägare räknar in direktavkastning (avkastning på investering) på fastigheterna vilket skall ges utrymme för i hyran.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta