Norrtälje är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en möjlig tillväxt på ca 15 000 invånare till 2026. Norrtäljes utveckling ställer större krav på ordning i samhällsbyggnadsprocessen, förutseende avseende kommunens lokalförsörjningsbehov, finansiering av fastighetsinvesteringar och ett effektivt fastighetsägande i kommunkoncernen. Idag är kommunkoncernens fastighetsägande fördelat i de två fastighetsbolagen Roslagsbostäder, Campus Roslagen och via direktägande i kommunen.