Sollentuna kommun äger merparten av de fastigheter där det bedrivs skola och förskola i kommunen samt en betydande andel av övriga fastigheter för kommunal verksamhet. Kommunen har ett behov av att få fungerande hyressystem som möjliggör för externa operatörer och fastighetsägare att etablera sig i kommunen samt en egen styrning av kostnader vid nybyggnation av verksamhetslokaler.