För att uppnå kostnadseffektivitet i verksamheten underlättas det av en tydlighet i alla viktiga processer som bl.a. samhällsbyggnadsprocessen och delprocesser som lokalförsörjnings- och investerings-processen.

En framgångsfaktor i projektstyrning är tydliga roller och ansvar, förutsägbarhet i avstämning, uppföljning och beslut samt tydliga förutsättningar och mål.

Viktigt är att tydliggöra ansvar och roller där verksamheter ges mandat i delegation utifrån behöriga beslut att kunna fatta beslut av ekonomisk karaktär som påverkar den egna verksamheten.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta