Foto: Österåkers kommun

Strategi för samhällsfastigheter i Österåkers kommun

Österåker är en kommun med en stark befolkningstillväxt. Kommunen ingår som medfinansiär i Sverigeförhandlingen och har ett åtagande att skapa både ca 7 000 arbetstillfällen och bostäder. Utvecklingen ställer krav på kommunens välfärdstjänster och därmed även på planerandet av nya samhällsfastigheter. För att klara av en utökad mängd välfärdstjänster bedöms en strategi för samhällsfastigheter vara nödvändig att tas fram och beslutas.

Structor har i uppdrag att stödja Österåkers kommun vid framtagandet av strategier vilket omfattar bland annat planeringsförutsättningar, byggnadsstrukturer finansieringsprinciper samt fastighetsutvecklingsplaner.

”Sverige har och har haft en stark befolkningstillväxt samtidigt vi även har en åldrande befolkning. Det ökar behovet för samhällsservice och behovet och marknaden för samhällsfastigheter. Det är viktigt för Sveriges kommuner att ha genomarbetade strategier för behovet ska säkerställas och finansieras.” Niclas Sandberg affärsutvecklare på Structor Projektutveckling.