Ludvika kommun har genom tidigare bedömning sett över möjligheten till att överlåta fastighetsinnehavet från kommunen till kommunalt fastighetsbolag.