Ägar- och fastighetsstrategi är av stor vikt för en kommunal fastighetsägare för att kunna säkerställa en aktiv strategisk planering för mark-, bostads- och lokalförsörjning. Att ange en tydlighet för vad som ska ägas, hyras in, upplåtas, utvecklas samt vid behov förvärvas och försäljas skapas förutsättningar för en effektivare ekonom kopplat till lokaler och fastigheter.

Med en genomarbetad och beslutad fastighetsstrategi arbetas sen andra system och styrdokument fram till stöd och genomförande av beslutad fastighetsstrategi.

För att t.ex. möjliggöra förutsättningar för ett större privat inslag av fastighetsägare till samhällsfastigheter för kommunal verksamhet krävs fungerande ersättnings- och hyresmodeller i kommunen.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta