När en fastighet ska genomgå en större förändring kan det behövas en översyn över ägarens totala bestånd och fastighetsinnehav. Hur ser fastighetsstrategin ut? Kommer fastigheten efter förändringen vara rätt att äga eller inte? Redan i förstudien ser vi över ägarens strategi så att syftet med fastighetsutvecklingen klargörs. Ska fastigheten ägas långsiktigt eller om fastigheten ska säljas, vem kan tänkas vara köpare och när ska försäljningen ske. Programhandlingen och investeringskalkylen från förstudien kan utgöra underlag till transaktionsdokumenten – Due Dilligence​. Uthyrningsstrategier och strategier för förvaltningen är exempel på mer specifika fastighetsstrategier som vi hjälper er med. Strategier för ägande och innehav av fastigheter är en naturlig del i processen för fastighetsutveckling men också en del av vårt affärsområde Affärsutveckling.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta