Värdeskapande fastighetsutveckling startar alltid med en förstudie och resulterar i ett program för utvecklingen. Processen inleds med att vi inventerar och sammanställer fastighetens förutsättningar i nuläget, en nulägesanalys. Tillsammans med fastighetsägaren gör vi ett målarbete och tar vi fram en målbild för fastigheten, där ekonomi och hållbarhet är de bärande inslagen. Målbilden kan utgöra en del av ägarens eget varumärke och ska vara i linje med fastighetsstrategin. När nuläget och målbilden är klarlagda kan en åtgärdsplan för fastigheten tas fram och en investeringsanalys upprättas. Den förstudie vi tar fram utgör underlag för beslut om vägval och investering. Resultatet av detta skede i fastighetsutvecklingen är en programhandling och åtgärdsplan för att förverkliga målet.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta