Principen för hyressättning kan delas upp i tre övergripande områden. Marknadshyra, bruksvärdeshyra och kostnadshyra. Även funktionshyra förekommer ibland, då oftast som en internhyra. Kommuner som fastighetsägare tillämpar ofta en självkostnadshyra för kommunbidragsfinansierade verksamheter.

Erfarenheter visar att det finns risk att hyressystem med en självkostnadsmodell ofta blir underfinansierade med hänsyn till att kostnadshyran inte tar höjd för ett ökat framtida behov, inte innehåller alla kostnadsposter samt även blir för ”ramstyrt” i en budgetprocess och att fastighetsinnehavet får finansiera andra kommunala verksamheter. När dessutom självkostnadshyran utgör grunden för beräkning av lokalersättningen bidrar det ofta i att ersättningssystemet inte klarar att finansiera nybyggnation eller lokaler på den öppna marknaden.

Vi har erfarenheten och kunskapen för att ta fram ersättningssystem som fungerar ihop med hyresmodellen samt att skapa inbyggda incitament som t.ex. främjar lokaleffektivitet, energianvändning, minskad kostnad för skadegörelse mm.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta