Järfälla kommun äger merparten av de fastigheter där det bedrivs skola och förskola i kommunen samt en betydande andel av övriga fastigheter för kommunal verksamhet. Järfälla kommun är en expansiv kommun med en hög takt av bostadsbebyggelse vilket genererar ett stort krav på kommunala välfärdstjänster och verksamhetslokaler.