Ny stadsmiljö i Täby Park, Täby kommun

Täby Park i Täby kommun strax norr om Stockholm ska bli en ny stadsmiljö med liv och rörelse. Marken, som till ytan är lika stor som två Gamla stan i Stockholm, användes fram till 2015 till galoppverksamhet. När Täby galopp flyttade såldes marken och 2010 fattade Täby kommun beslut om att påbörja ett visionsarbete. Beslutet följdes upp av en medborgardialog där nästan 3.000 Täbybor deltog. Ett planprogram togs fram i november 2015 och sedan dess har två detaljplaner vunnit laga kraft.  

I Täby Park planeras cirka 6.000 bostäder och 5.000 arbetsplatser. Målet är att bygga en stadsmiljö som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Området ska erbjuda service, kultur, utbildning, offentliga rum, idrott och rekreation. Den mångfunktionella stadsparken kommer ges stort utrymme och bidra till stadsdelens identitet och karaktär. De första kvarteren byggstartade under 2018 och inflyttningen i de första kvarteren påbörjades i mars 2020. 

Structors uppdrag i Täby park är rollen som projektchef. Projektchefen har ansvar för hela Täby park-projektet och dess organisation. Uppdraget innebär att leda och samordna pågående arbeten avseende detalj- och genomförandeplanering, upphandling, kontrakt, avtal, ekonomi och kvalitet. Structor har även fått uppdraget som strategisk rådgivare till projektet. Det rådgivande uppdraget innebär förhandlingsstöd, rådgivning i vissa avtalsfrågor, stöd i strategifrågor och ett allmänt stöd till projektchefen. Sedan tidigare har Structor uppdrag med två exploateringsingenjörer i Täby park.

 

Illustration: Nyréns Arkitektkontor