Väsby Entré är navet i Upplands Väsby kommun. Det är ett infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt med målet att skapa Väsby stad 2040. Stationsområdet ska utvecklas för smidiga och hållbara resor med cykel, bil, buss och pendeltåg, med ny bussterminal och regionalt pendeltågstopp. Väsby Entré är ett projekt i samverkan med Trafikverket och Regionen genom Trafikförvaltningen.

Den nya stadsdelen omfattar 1 500 moderna bostäder samtidigt som den är en självklar knutpunkt för kollektivtrafik, kultur, kunskap och näringsliv. Väsby Entré är en stadsdel med höga och långsiktiga ambitioner om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Stadsdelen ska även knyta ihop den östra och västra delen av Väsby genom en överbryggning av spåren. Väsby Entré ska bidra till en hållbar regional och lokal utveckling såväl socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Projektet befinner sig i ett skede där detaljplanen har varit på granskning och arbete med systemhandlingar för den omfattande byggnationen av ”Bytespunkten” och allmän platsmark pågår. De allmänna investeringarna är i storleksordningen 3 miljarder kronor medan de totala investeringarna i Väsby Entré, från såväl offentliga som privata aktörer, beräknas bli cirka 10 miljarder kronor. En ansökan om att teckna stadsmiljöavtal är inlämnad till Trafikverket för att gemensamt utveckla mobilitetscentret. Det pågår också ett samverkansarbete mellan aktörerna om utformning, ansvar, ägande och genomförandefrågor.

Visualisering: Zaha Hadid Architects
Illustration: Urban Minds