Stadsdelsutveckling i Barkarbystaden, Järfälla kommun

Ett nedlagt flygfält i Barkarby och ett verksamhetsområde i Veddesta i Järfälla kommun håller på att omvandlas till en helt ny stadsdel. Barkarbystaden är ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt. Totalt planeras för ca 20 000 bostäder, kontor, handel, förskolor och skolor, idrottsplatser och kultur, parker och torg, social service och vård. Tunnelbanan ska byggas ut från Akalla med två nya tunnelbanestationer, Barkarbystaden och Barkarbys station.

Detaljplanen för Barkarbystaden III ligger i anslutning till den nästan helt utbyggda detaljplanen Barkarbystden I, som ligger invid Barkarby handelsplats. Barkarbystaden III omfattar drygt 4 500 bostäder, skola och förskolor, handel och kontor. Nio kvarter är markanvisade och utbyggnad av tre kvarter och en skola pågår. Inflyttning i det första kvarteret sker vid årsskiftet 2021/22.

Barkarbystaden IV omfattar ca 2 200 bostäder, förskolor, handel, kontor och den nya tunnelbanestationen Barkarbystaden. Sex kvarter är markanvisade och det första kvarteret börjar byggas ut under 2021.Första inflyttning beräknas ske under 2023. Projektering och utbyggnad av nya gator, torg, parker och teknisk infrastruktur pågår i båda detaljplaner i en samverkansentreprenad mellan Järfälla kommun och Skanska.

Utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station, som förväntas öppna för kommersiell trafik 2026, pågår. Barkarby station kommer att bli en ny regional kollektivtrafikknutpunkt med pendeltåg, fjärrtåg, tunnelbana och ny bussterminal. I enlighet med Stockholmsöverenskommelsen ska 14 000 bostäder byggas inom tunnelbanans influensområde fram till 2032.

Visionsbild: Järfälla kommun