Vid bostadsutveckling finns ofta en stark vilja att skapa stadslika mötesplatser och folkliv. Den traditionella staden har en butiksvåning mot gatan och bostäder en våning upp. Under detaljplaneskedet illustreras bostadshus med uteserveringar och livlig handel i markplan. När byggandet sen blir verklighet ska visionen om folklivet översättas till väl anpassade lokaler för kommersiell verksamhet.

Structors uppdrag omfattar hela processen från koncept och uthyrningsstrategi till butikernas etablering och öppning inom bostadsprojekten i Ulriksdal, Blåsut och Alviks Torn. Vi tar fram ett anpassat butikskoncept med förslag på lokalutformning, hyresnivåer och tekniska krav. De tekniska kraven skiljer sig från bostädernas och i projektets tidiga skede skapar vi flexibla lösningar. Vi utvärderar lokalintressenter och väljer sedan ut de hyresgäster som fastighetsägaren, ofta en bostadsrättsförening, ska trivas med. Hyreskontrakt tecknas. Vi granskar och bevakar lokalutformningen i projekteringen. Tillsammans med produktionen av bostäderna koordinerar vi hyresgästens egna iordningställande fram till butiksöppning. Målsättningen är alltid att göra ekonomiskt fördelaktiga etableringar som bidrar till att bostadsutvecklingen ökar värdet för beställaren.