Stadsutveckling omfattar övergripande planering till framtagande och genomförande av detaljplaner. Anledningarna till att vilja förändra en markanvändning kan vara flera. En kommun kan ha ett behov och ett önskemål om att ta fram nya detaljplaner som möjliggör utbyggnad av bostäder, en privat fastighetsägare kan vilja förädla sin fastighet för att nå en ökad lönsamhet. Viktigt är att i ett tidigt skede formulera en målbild och karltägga förutsättningarna för att nå önskat läge.

Vi har stor erfarenhet av att driva små och stora stadsbyggnadsprojekt och ansvarar för processer och projektledning från idé till genomförande. Vi kartlägger förutsättningar och tydliggör vilka frågor som måste utredas tidigt i förstudier och program och leder arbetet genom detaljplaneprocesser och plangenomförande.

Vi ansvarar för eller deltar aktivt i framtagandet av detaljplaner, tidplaner, kalkyl- och budgetarbete, framtagande av erforderliga avtal, förprojektering, skedesplanering, genomförandeplanering, och utredningsarbete.

Våra tjänster inom stadsutveckling

Våra projekt

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta