För att konkretisera tidiga idéer kring ändrad markanvändning behöver bland annat förutsättningar, risker och ekonomi utredas. Vi är med och stöttar kommuner och privata fastighetsägare i tidiga skeden för att kartlägga och bedöma förutsättningarna för exploatering och planläggning. Det kan handla om att kartlägga vilka utredningar som måste tas fram, ta fram exploateringskalkyler för olika scenarios och tydliggöra vilka fastighetsrättsliga förutsättningar som finns på platsen. Vi utför även djupare fastighetsrättsliga analyser och kartlägger marknadskrafter inom affärsområdena Fastighetsbildning och Fastighetsutveckling.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta