Kommersiell planering och uthyrning i Hagastaden, Stockholm/Solna

Hagastaden i Stockholm och Solna är en ny innerstadsdel med totalt ca 6.000 nya bostäder och 50.000 arbetsplatser. Stadsdelen kommer även innehålla handel, kultur, parkområden och den blir ett nav i Stockholmsregionens kluster för life science.

Structor Projektutveckling AB har på uppdrag av Vitartes AB ansvarat för kommersiell planering och uthyrning av gatuplan i kvarteret Patienten som omfattar ca 25.000 kvm. S:t Eriks ögonsjukhus är största hyresgästen och har som målsättning att skapa ett nytt centrum för ögonsjukvård – Eye center of excellence. Även Karolinska Institutets optikerutbildning och privata vårdgivare inom ögonområdet finns i huset.

Utöver ambitionen med en högklassig ögonrelaterad verksamhet har Vitartes och Stockholms stads ambition om en levande bottenvåning infriats. Structor har i tätt samarbete med Vitartes planerat gatuplan och genomfört uthyrning för servicetjänster för vardagliga behov, apotek, optiker, café och restauranger. Aktörerna vänder sig både in i huset och ut mot stadslivet, välanpassat och stadsmässigt med aktörer som har ett kvalitativt utbud.

Foto: Vitartes AB