Structor Mark Södertälje finns på Järnagatan 12 i Södertälje. Structor Södertälje är ett konsultbolag med inriktning mot infrastruktur och med bred erfarenhet av ledning och projektering av samhällsbyggnadsprojekt.

Vi arbetar framför allt med mark, VA och trafik i projektens alla faser, med allt från utredningar och kalkyler till projekt- och projekteringsledning. Vi tar även fram systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Våra medarbetare har tillsammans lång erfarenhet av och hög kompetens inom samhällsbyggnadsprojekt. Vi har erfarenhet av att ha arbetat som både konsulter, beställare och entreprenörer.

På kontoret i Södertälje finns också medarbetare från Structor Installationsteknik, d.v.s. VVS- och elprojektörer, från Structor Miljöpartner med miljökompetens när det gäller t.ex. förorenad mark och tillståndsfrågor samt även från Structor Bygg med kompetens inom byggteknik och byggkonstruktion.

Vd för Structor Mark Södertälje AB är Maria Kavcic. Vill du veta mer kontakta gärna Maria.

Våra medarbetare

Här finns vi

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 705-44 37 33
Vd Maria Kavcic
Karta