”Med engagemang och kreativitet bygger vi en hållbar framtid” 

Om oss

Structor Västerås AB är ett konsultbolag med omkring 20 medarbetare som alla är utbildade ingenjörer specialiserade inom byggnadsteknik. Vi har sedan starten 2008 både verkat lokalt i Västeråsområdet likväl som i övriga delar av Sverige, med viss tyngd i Stockholmsområdet. Vi närvarar sedan en tid tillbaka även med verksamhet i Nyköping. Företaget har en bred och mångårig kompetens av allmän- och prefabricerade byggnadskonstruktioner och erbjuder konstruktionshjälp i projekteringens alla skeenden, tidiga utredningsskeden likväl som bygghandlingsskeden. Portföljen av projekt vi arbetar med är varierad och sträcker sig från bostäder och offentliga lokaler, industri- och försvarsbyggnader till elkraftsanläggningar. 

Vi innehar en stor erfarenhet av stomsystem utförda i trä, stål, betong samt hybridlösningar dem emellan. Projekteringen sker med 3D modulering där vi använder oss utav programvaran Tekla Structures och Autodesk Revit. 

 

Structor Västerås erbjuder er bland annat följande tjänster:

 • Utredningar under tidiga skeden i projektprocessen
 • Byggprojektering
 • Konstruktionsutredningar och beräkning
 • Tillverkningshandlingar
 • Stomprojektering av trä, stål, betong samt hybridlösningar dem emellan

 

Några av de specialkompetenser vi förfogar över inom företaget:

 • Certifierad stålbyggnadskonstruktör, SBI
 • Certifierad skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet, MSB
 • Diplomerad träkonstruktör, Svenskt trä
 • BAS-P / BAS-U
 • Betongkonstruktioner, CBI
 • Tekla Structures, Trimble
 • Revit, Autodesk
 • FEM-DESIGN, Strusoft

Attraktiv arbetsplats

Structor Västerås verkar för att erbjuda sina medarbetare en attraktiv och jämställd arbetsplats. Den platta, icke hierarkiska, organisationen som genomsyrar Structors varumärke innebär en möjlighet för dig att få vara med och utforma och påverka din arbetsdag på riktigt. Genom vad vi kallar Structorakademin kan vi erbjuda utbildningsmöjligheter för att stärka din individuella utveckling i rollen som konsult. Självklart uppmuntras även initiativ till att stärka sin tekniska kompetens ytterligare genom externa utbildningar utöver akademins utbud. Som medarbetare hos oss erbjuds du bland annat frisvårdsbidrag, möjlighet till extra semesterdagar, föräldraledighetstillägg och sjukvårdsförsäkring. Utöver det är alla medarbetare också med och delar på lika andelar av årets vinst. 

Våra medarbetare

Här finns vi

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 21-81 45 50
Vd Patrick Nilsson
Se karta

Nyköping

Kungshagsvägen 3 A
SE-611 35 NYKÖPING
Telefon: +46 706-93 26 87
Nichlas Lindskog
Se karta