Nya Uppsala stadshus dubblerar ytan

Uppsala stadshus ska renoveras, byggas ut och bli mer tillgängligt för alla som bor i och besöker Uppsala. I det nya stadshuset kommer det bland annat finnas utställningar, ett kontaktcenter, en reception, ett konferenscenter, en restaurang och ett kafé. Ambitionen är att om- och tillbyggnadsdelen ska certifieras enligt Breeam med klassningsnivå Excellent. Totalt handlar det om en yta på 27.000 kvadratmeter, varav nybyggnationen utgör 14.000 kvadratmeter.

Det nya stadshuset ska kunna ta emot många besökare, erbjuda en god arbetsmiljö och bidra till en hållbar stadsmiljö.

Illustrationer: Henning Larsen. Foto: Uppsala kommun