Hållbar investering för ökat träbyggande

Träindustriföretaget Setra har investerat drygt 300 miljoner kronor i ett nytt justerverk med integrerad hyvel vid företagets sågverksanläggning i Hasselfors, Laxå kommun. Den nya anläggningen ger stora effektivitetsförbättringar och ökar andelen förädlade produkter med inriktning mot byggmarknaden och för en växande efterfrågan på den globala marknaden.

Hyvelns kapacitet är upp till 1000 meter/minut och justerverket gör det möjligt att producera ett virkespaket var 40:e sekund.

Restprodukter från anläggningen i form av kutterspån och flis används för pelletstillverkning respektive biobränsle för produktion av värme till anläggningen.

Byggnaden är ca 150 meter lång och 30 meter hög. Totala byggnadsytan är ca 5.000 kvm.

Inom sågverksindustrin är det av naturliga skäl en tradition att byggnader ska utföras av trä. Stommen utförs av limträ med bärande takskivor av KL-trä och med invändiga plattformar med trädäck. Byggnaden blir även ett referensobjekt för Setras egen produktion av limträ och KL-trä.

Anläggningen togs i bruk under våren 2020.

Flygfoto nedan till höger: Setra
Övriga flygfoton: Tord Jansson