Innovation inom regnvattenåtervinning, Celsiushuset, Uppsala

Modigt, gediget och vackert är ledorden för projekt Celsius i Uppsala. I Science Park, en miljö för innovation och samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig verksamhet, har Vasakronan uppfört Celsiushuset som innehåller kontor och laborationsutrymmen på omkring 10.000 kvm. Celsiushuset har byggts med höga miljömål och har fått certifieringen LEED Platinum.

Projektet har satsat på innovation på flera sätt där Structor Mark Uppsala tillsammans med VVS-konsulter på Helenius har utvecklat ett system för insamling av dagvatten från taken som lagras, renas och används till spolning av byggnadens toaletter. Vattenförbrukningen för toalettspolning kan därmed minska med omkring 60%. Det är ett av de första systemen för regnåtervinning i Sverige och en föregångare som kan bidra med insikter och exempel till framtida projekt inom dricksvattenbesparing.

Structor Uppsala har handlett ett examensarbete på civilingenjörsprogrammet inom i miljö- och vattenteknik med fokus på att utreda vattenbesparing och kvalitet, rening och magasinering av dagvattnet vid Celsiushuset.

I projekteringsskedet har Structor Mark Uppsala projekterat mark och VA och varit ledningssamordnare. Projektet har haft en mycket hög digitaliseringsgrad där bygghandlingar har levererats som 3D-modell utan behov av traditionella ritningar. Informationen i modellen ska kunna användas i hela kedjan för effektiv projektering och samordning, utförande och förvaltning.

 

Foto Celsiushuset: Aksel Alvarez, White
Foto nedan: Vasakronan