Årstafältet i Stockholm – en plats för möten

På Årstafältet, söder om Söder i Stockholm, planeras en helt ny stadsdel med cirka 6 000 nya bostäder till 15 000 nya invånare. I juni 2018 startade arbetet med markförberedelser för de första bostadskvarteren.

Visionen för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten; möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park. Variation är ett ledord och det syns i bebyggelsens brokighet med olika typer, höjder, former och stilar. Staden hoppas att det ska locka människor med olika bakgrund, kultur, familjesituation och livsstil till stadsdelen. Staden har som mål att alla som flyttar hit ska få en god boendemiljö, ett rikt stadsliv med bland annat kaféer, restauranger och butiker, och fina allmänna platser.

I hjärtat av Årstafältet skapas en park som är ungefär lika stor som Skansen. Den kommer att innehålla både aktiviteter, lekplatser, dammar för hantering av dagvatten, och olika typer av grönska. Det planeras även bland annat för nya kontor, förskolor för 1 800 barn, tre grundskolor med tillhörande idrottshallar och en 11-spels fotbollsplan.

Marken består sedan tidigare mestadels av grönytor och Stockholms stads projektering innefattar samtliga förberedande teknikområden; VA, dagvatten, trafik, väg, landskap och konstruktion.

Illustration från Stockholm växer