Bio 08, Grycksbo. Konvertering av ångpanna

Grycksbo Paper AB:s ångpanna (48MW) är konverterad från olje- till träpulverdrift. Bränslet levereras i form av pellets som sedan mals ned till träpulver och blåses in i pannan. Ny yttre bränslehantering uppfördes i anslutning till befintligt pannhus.

Bränslehanteringen består av mottagningshall, lagringssilo för 1.000 kubikmeter pellets, malningskvarnar, avskiljningsfilter, pulversilo, blåsmaskiner, doserutrustning och rörgata för pulvertransport till brännare. Pannan modifierades och utrustades med 4 nya brännare, ny totalluftfläkt, TOFA-system och ett rökgasfilter.

Ett nytt kontrollrum byggdes också i samband med konverteringen. 

Foto: Robert Stenerhag, Structor Projektledning Dalarna AB