I Björnö intill Norrtäljeviken planerar Villamarken Exploatering i Stockholm AB för ett nytt naturskönt bostadsområde med småhusbebyggelse och skola. Structor Geoteknik Stockholm AB hjälper kunden med geoteknisk undersökning, utredning för gator, allmänna anläggningar och tomtmark i området.