En ny stadsdel med arvet efter varvet och återbruk i fokus

Varvsstaden i Malmö ligger i skiftet mellan hav och stad. Den hundraåriga varvsepoken på Kockumsområdet avslutades på 1980-talet. Nu omvandlas varvsområdet med sina bevarade byggnader till en ny spännande stadsdel för nya funktioner och med både kontor och bostäder.

Gjuteriet från 1910, ombyggt 1937, är kronjuvelen bland områdets byggnader. Det är byggt i mönsterlagt tegel och har magnifika gavlar med stora spröjsade fönster. Den inre gjuterihallen är genomgående och får även ljus från takfönster. Det här blir Oatlys nya huvudkontor i Malmö.

Ombyggnaden sker på ett hållbart sätt med återvunnet material från gamla Kockumsområdet. En röd tråd i arbetet med hela den nya stadsdelen är återbruk av byggmaterial och Varvsstadens egna material återanvänds till inre byggnadsdelar i Gjuteriet som en del av kretsloppsstrategin.

Tonvis med tegel har tagits till vara och återanvänds, liksom små- och storgatsten, plåt och järn. Minimalt går på deponi. Belysningsarmaturer demonteras och renoveras till allmänbelysning för kontorsmiljöerna. Perforerad plåt återvinns, omlackeras och används som undertak. Plåtfasader till fläktrum omlackeras och återanvänds på Gjuteriet. Tidigare möbler från industrin återanvänds som inredningsdetaljer för att föra historien vidare.

Foto: Structor
Illustration: All the Way to Paris